system do analiz
wieloźródłowych
w E-commerce

Główne funkcjonalności

...

Efektywna analiza danych

Analiza BI danych:
klasyczna oraz z wykorzystaniem modeli sztucznej inteligencji

Wbudowane narzędzia importu danych

Intuicyjne, dedykowane do poszczególnych analiz narzędzia ułatwiające import danych
z zewnętrznych źródeł.

Integracje z popularnymi serwisami

Youtube, Allegro, X (Twitter), Google Ads,
Microsoft Advertising, Snapchat

Zastosowanie nowoczesnych technologii analizy danych

Sieci Petriego, Algorytmy numeryczne i optymalizacyjne,
Algorytmy NLP, Sieci neuronowe,
Inteligencja obliczeniowa

Panel główny

...

Analiza systemu klienta

Rozwiązanie

Analiza pozwala na określenie poziomu zadowolenia klientów na podstawie ocen i komentarzy pojawiających się na stronach serwisów internetowych.

Integracja z popularnymi serwisami, możliwość określenia harmonogramu pobierania danych. Wizualne przedstawienie wyników oceny sentymentu wraz z histogramem.

Analiza systemów lojalnościowych

Rozwiązanie

Analiza dotyczy badania wpływu przynależności klientów do systemów lojalnościowych, czyli odpowiedzi m.in. na pytania takie jak czy zapisanie się do programu lojalnościowego wpływa na nawyki klientów dotyczące nawyków zakupowych.

Takie analizy pozwalają stwierdzić czy wprowadzenie w firmie systemu lojalnościowego zwiększa wymiernie jej dochody oraz czy nie należy podjąć odpowiednich działań pozwalających utrzymać dobre relacje z obecnymi klientami by zapobiec ich odejściu.

Analiza kampanii Google Ads

Rozwiązanie

Analiza na podstawie danych dostępnych z systemu Google Ads pozwala na określenie szeregu czynników mających wpływ na postrzeganie internetowych kampanii reklamowych.

Dostępne są analizy godzinowe, deskryptywne dla niektórych zmiennych, analiza typów kampanii, korelacyjna czy też predykcyjna ukazująca zmienne mające największy wpływ na sukces kampanii reklamowej.

Programowanie sprzedaży

Rozwiązanie

Analiza pozwala przewidywać przyszłą sprzedaż na podstawie danych pochodzących z urządzeń typu POS. Użytkownik ma możliwość wyboru liczby dni na którą chce wykonać prognozowanie.

Monitorowanie sprzedaży

Rozwiązanie

Analiza pozwala uzyskać informacje dotyczące transakcji rejestrowanych przez urządzenia typu POS. Dzięki temu możemy monitorować jak przedstawia się sprzedaż w obserwowanych punktach. Użytkownik ma do wyboru pozyskanie informacji sprzedażowych z ostatnich 24 godzin, ostatniego tygodnia oraz ostatniego miesiąca.

Po wyborze danego punktu sprzedaży można również uzyskać dodatkowe informacje w postaci wykresów.

Wizualizacja i analiza danych

Rozwiązanie

Analiza pozwala uzyskać informacje o klientach sklepu internetowego, statystykach sprzedaży internetowej, kategoriach produktów w sklepie internetowym, analizie sprzedaży w czasie i krajach, analizie promocji.

Analiza kampanii reklamowych

Rozwiązanie

Analiza kampanii reklamowych pozwala uzyskać informacje dotyczące skuteczności przeprowadzanych kampanii reklamowych. Użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy kampanią prowadzoną w sposób tradycyjny oraz kampanią prowadzoną w Internecie. Dodatkowo wprowadzono możliwość definicji własnych wskaźników.

Obserwacja zachowań klientów

Rozwiązanie

Funkcjonalność na podstawie obrazów pochodzących z systemu monitorowania wyznacza mapę ciepła tzn. miejsca w których najczęściej znajdowały się osoby w danym pomieszczeniu.

Przyjmując za pomieszczenie przestrzeń sprzedażową, uzyskane mapy ciepła reprezentują obszary, w których kupujący najczęściej przebywają, co może oznaczać fragment przestrzeni handlowej szczególnie dla nich interesującej.

Modelowanie opóźnień w dostawach

Rozwiązanie

Analiza pozwala na stworzenie i porównanie modeli tworzonych w celu prognozowania opóźnień oraz ich długości w procesie dostaw. Przyjęto podejście oparte na modelach klasyfikacyjnych połączonych z modelami regresyjnymi.

Działanie opiera się na kilku krokach:

  • Import danych klienta
  • Przyuczenie modelu na nowych danych
  • Wprowadzenie parametrów
  • Wykonanie analizy

Elastyczny model wdrożeniowy

...

Modularność

Wydzielenie modułów pozwala na instalację tylko używanych funkcjonalności.

Skalowalność

Oparcie instalacji na chmurze obliczeniowej pozwala w przyszłości dostosowanie zasobów do zwiększające się ilości danych i użytkowników.

Możliwość wyboru różnych modeli wdrożenia

Umożliwiają integrację z innymi aplikacjami i narzędziami
w organizacji.

Wbudowane interfejsy programistyczne API

(lokalne, chmurowe, hybrydowe)

Skontaktuj się z nami już dziś!

...
Spółka portfelowa Netrix Ventures Fundusz Kapitałowy

ESHOBI
ul. Jana Uphagena 27
80-2837 Gdańsk

NIP: 9571141520

Spółka portfelowa Netrix Ventures Fundusz Kapitałowy

Esho.BI © Copyright  2024